Tentoonstelling

Histories of a Picture to Come

Argos, centrum voor kunst en media

Histories of a Picture to Come is de eerste van een reeks tentoonstellingen met werken uit de collectie van Argos die de dialectiek verkent tussen fotografie en bewegende beelden.

In een van zijn meest geciteerde en sarcastische commentaren stelt Marx dat Hegel opmerkte dat alle feiten en personages van historisch belang op het wereldtoneel twee keer opduiken – maar dat hij vergat om eraan toe te voegen dat de geschiedenis zich eerst presenteert als een tragedie en vervolgens als een farce. Vandaag de dag is het moeilijk om te zeggen of de geschiedenis zich lineair beweegt, en indien dat het geval is, wat het einddoel is. Wat we vandaag wel zeker weten, is dat de historische gebeurtenissen die de laatste eeuw hebben getekend, zich twee keer hebben voorgedaan: eerst als tragedie en vervolgens als representatie. Dat is hoe dan ook een steeds terugkerende cyclus. Dankzij de massamedia – van kranten, radio en televisie tot het web – bereikte in de twintigste eeuw het verslag van de gebeurtenissen een groter publiek dan ooit tevoren het geval was.
Histories of a Picture to Come is de eerste van een reeks tentoonstellingen met werken uit de collectie van Argos die de dialectiek verkent tussen fotografie en bewegende beelden. De tentoonstelling onderzoekt hoe historische gebeurtenissen worden uitgebeeld, verteld en gedocumenteerd. Ervaringen uit de eerste hand worden gelinkt aan de Grote Geschiedenis, verschillende manieren om het verhaal te vertellen verdoezelen de feiten, documenten worden geconfronteerd met esthetische praktijken, foto’s slagen er niet in te vatten wat er gebeurd is of er iets over te vertellen. Het doel van de tentoonstelling is echter niet om een hiërarchie of inventaris op te stellen, noch om de geschiedenis te schrijven van de bloedbaden van de twintigste eeuw – de tentoonstelling is bedoeld om te onderzoeken hoe hedendaagse kunstenaars nadenken over ons recente verleden.

Geen meerprijs gekend. Vraag info bij museum.

Openingsuren

tot en met

open op:

  • Woensdag van 11:00 tot en met 18:00
  • Donderdag van 11:00 tot en met 18:00
  • Vrijdag van 11:00 tot en met 18:00
  • Zaterdag van 11:00 tot en met 18:00
  • Zondag van 11:00 tot en met 18:00