Vacature Algemeen Directeur museumPASSmusées

Voor haar zakelijke werking zoekt de cvba-so museumPASSmusées een Algemeen Directeur die meebouwt aan een duurzaam project voor en door de musea . 

Wens jij mee te bouwen aan de succesvolle groei van museumPASSmusées en koppel je zakelijk inzicht in de cultuursector met administratief-financiële nauwkeurigheid in een vzw omgeving? Combineer je stakeholder management met strategisch inzicht en networking? Ben je een rustbrenger met maturiteit in een innovatieve, dynamische omgeving? 

Stuur ons dan je gemotiveerde kandidatuurstelling met CV naar directie@museumpassmusees.be . Kandidaten met het gewenste profiel en de nodige expertise en ervaring worden gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek. De meest geschikte kandidaten vervolgen het selectieproces via een presentatie aan een jury en een assessment. 

 • Startdatum: in onderling overleg
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel

FUNCTIE INVULLING

 • De bestaande visie en missie van museumPASSmusées uitdragen en de lange termijn strategie van het project, de organisatie en het business model  op inspirerende wijze mee uittekenen en vorm geven
 • Het gezicht en de ambassadeur van het project zijn, motiverend en diplomatisch naar de interne stakeholders, met uitstraling en geloofwaardigheid naar de externe stakeholders, en  voor de invulling van public relations en public affairs zorgen
 • Stakeholder management met de musea, aanverwante organisaties en betrokken overheden verzorgen
 • Continuïteit van de huidige werking en dienstverlening verzekeren en de duurzame groei bestendigen
 • Het business model monitoren en eventuele veranderingen voorstellen
 • De strategie, het jaarlijks actieplan en budget in samenwerking met het dagelijks bestuur voorbereiden en door de raad van bestuur laten goedkeuren
 • Implementatie van de goedgekeurde strategie en actieplan voor het lopende jaar opvolgen, evalueren en waar nodig bijsturingen voorleggen 
 • Strategisch partnership en alternatieve financieringsvormen detecteren, onderzoeken en onderhandelen

RESULTAATGEBIEDEN EN PRIORITAIRE OPDRACHTEN

 • Prioritaire opdrachten: 
  • Administratief, financieel en strategisch management en eindverantwoordelijkheid voor de cvba
  • Strategische lijnen van museumPASSmusées uitzetten : jaarplan opmaken en ook visie ontwikkelen op middellange en lange termijn 
  • Zorgen voor een duurzame groei van de museumpas : financiële leefbaarheid, stijgende verkoop, productinnovatie en -diversificatie
  • Monitoren van de uitbestede taken en de SLA’s, controle op de naleving  van de contracten   
  • Sterk relatiemanagement en goede contacten met de deelnemende musea
  • Vertegenwoordiging van museumPASSmusées naar andere stakeholders en de buitenwereld : pers, overheden, leveranciers 
  • Opmaak en opvolging van het  budget
 • Key-functies en resultaatgebieden in samenwerking met operationele partners als publiq
  • Aantal verkochte passen
  • Het succes van museumPASSmusées nastreven in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.
  • Zorgen voor een diversificatie van de pashouders
  • Tevredenheid bij gebruikers, musea en andere stakeholders
  • Ontwikkelen van de naamsbekendheid en de identiteit van museumPASSmusées, zowel naar de interne stakeholders, de gebruikers als de publieke opinie  
  • Gemandateerd onderhandelaar voor het aangaan van partnerships 
  • Zoeken naar alternatieve bijkomende financiering voor museumPASSmusées, zowel op vlak van verkoop (b2b deals) als niet-verkoop (sponsoring, mecenaat, subsidies, anderen, …) 

PROFIEL, ERVARING EN ASPIRATIES 

 • Persoonlijkheid
  • Transparant, legt gemakkelijk contacten, betrokken
  • Waardengericht
  • Organisatorisch en planmatig 
  • Straalt rust, maturiteit en zekerheid uit, is geduldig  
  • Kan het hoofd koel houden in complexe situaties 
  • Walk the talk – levert op wat beloofd wordt
 • Competenties/skills
  • Generalistische managementvaardigheden(helikopterview) op gebied van administratie, financiën en juridische zaken.  
  • Ondernemerschap, consumentgericht, voeling met (digitale) marketing en commerciële strategie
  • In staat om samen te werken met diverse en soms complexe partijen, inspirerend en motiverend  
  • Analytisch en synthetisch ingesteld 
  • Minimum tweetalig NL / FR
  • Inspirerende en representatieve netwerker
  • Diplomatisch in intern en extern stakeholder management 
  • Visionair, kan out of-the-box denken
  • Kan met weinig middelen veel bereiken
 • Expertise/ervaring
  • Minimum 10 jaar managementervaring waarvan minimum 5 jaar zakelijk leiderschapservaring binnen de cultuursector ; de museumsector is een plus
  • Grondige kennis van de museale context
  • Leiden van een vzw of coöperatieve vennootschap met verantwoordelijkheid in eerste lijn met raden van bestuur 
  • Inzicht in de verschillende beleids- en financieringsstructuren achter cultuur in het algemeen en musea in het bijzonder, bij voorkeur in de verschillende gemeenschappen
 • Aspiraties
  • Wil gaan voor realistische en duurzame groei
  • Wenst ondernemerschap, innovatie, digitale en commerciële troeven in te zetten voor een coöperatieve, cultuur/sociale organisatie
  • Ervaring en know-how overdracht ten dienste van common goods 
  • Netwerk inzetten als meerwaarde voor de sector en het project
  • Complexe structuren vereenvoudigen en efficiënt doen draaien 
  • Veel willen en kunnen bereiken met weinig financiële middelen
  • Algemeen belang primeert op individuele belangen en aspiraties
  • Het succes van anderen maakt jezelf succesvol

PROCEDURE 

 • Indienen kandidatuur voor 15/03/2020.
 • Na een voorselectie wordt u uitgenodigd om in een intentieverklaring uw strategie voor de duurzame groei van het product museumPASSmusées en uw visie op het operationele managementmodel van de coöperatie op lange termijn te ontwikkelen. U krijgt de kans om uw project voor een jury te verdedigen.
 • Voor de dan weerhouden kandidaten  wordt een assessment voorzien.
 • Tenslotte duidt de Raad van bestuur de nieuwe directeur aan.