Gebruiksvoorwaarden voor de website

1.     ALGEMEEN

Bedankt voor je bezoek aan www.museumpas.be. Deze website is een realisatie van museumPASSmusées erkende cvso (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, e-mail: info@museumpas.be, ondernemingsnummer ).

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@museumpas.be om je bezorgdheden te bespreken.

2.     BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op deze website vind je informatie over de museumpas, het abonnement dat je een jaar lang toegang verleent tot alle deelnemende musea in België. Op de website kan je abonnee worden van museumPASSmusées, een cadeaubon kopen voor de museumpas en informatie over de deelnemende musea en hun aanbod consulteren. Mits registratie kan je ook een persoonlijk profiel aanmaken, dat verloopt via UiTiD.  Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring museumpas.be en onze Privacyverklaring UiTiD.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website. Voor de museumpas zelf (d.i. het digitaal abonnement of de fysieke pas die je aanschaft en je een jaar lang toegang geeft tot de deelnemende musea in België) gelden specifieke Verkoopsvoorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

3.     BESCHIKBAARHEID

Je verbindt je ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4.     INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het tekst- en beeldmateriaal op museumpas.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan museumPASSmusées erkende cvso of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft museumPASSmusées erkende cvso je schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dien je museumPASSmusées of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overname ontvang je een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5.     AANSPRAKELIJKHEID

museumPASSmusées erkende cvso kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website. Voor zover als de wet het toelaat, kan museumPASSmusées erkende cvso dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6.     WIJZIGINGEN

museumPASSmusées erkende cvso kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of je de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en je ermee akkoord verklaard hebt.

7.     CONTACT

Indien je vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, kan je altijd met ons contact opnemen via privacy@museumpas.be.

8.     GESCHILLEN

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

 

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 25/04/2022.

Mijn museumpas
Meld je aan voor de digitale museumpas