Privacybeleid voor de website

1.     Algemeen

1.1. Bedankt voor jouw bezoek aan www.museumpas.be. Deze website is een realisatie van museumPASSmusées erkende cvso (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, e-mail: info@museumpas.be, ondernemingsnummer ).

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG of GDPR, hierna aangeduid als "GDPR").

1.2. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden van deze website en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze Website. Wij raden je aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Voor de museumpas zelf (d.i. het digitaal abonnement of de kaart die je aanschaft en je een jaar lang toegang geeft tot de deelnemende musea in België) gelden specifieke Verkoopsvoorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

1.3. Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de bepalingen van deze Privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@museumpas.be om jouw bezorgdheden te bespreken.

1.4. Indien je je inlogt op de Website met een persoonlijk UiTiD, dan zijn er specifieke voorwaarden van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze voorwaarden worden toegelicht in de UiTiD Privacyverklaring.

2. Wat doen wij met jouw informatie?

Bij algemeen gebruik van onze Website, zonder aanmelding met UiTiD, houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3.1) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden persoonlijke data doorgegeven aan derden. Deze data koppelen we evenmin aan jou als persoon en de overige informatie waarover we mogelijk beschikken. Enkel als je je inlogt met jouw persoonlijk profiel UiTiD, worden meer persoonsgebonden gegevens opgeslagen en verwerkt voor specifieke doeleinden. Ons beleid terzake is eveneens terug te vinden in de Privacyverklaring van UiTiD.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1. De volgende gegevens worden bij jouw bezoek aan onze Website opgeslagen:

  • jouw IP-adres
  • de zoekmachine of andere online kanaal langs waar je terecht kwam bij museumpas.be
  • de pagina's die je op onze Website bezoekt
  • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website
  • de http-antwoordcode
  • alle informatie die je ons vrijwillig verstrekt
  • basisinformatie over jouw browser en jouw besturingssysteem
  • eventuele acties die je op de website onderneemt, zoals abonnee worden, een cadeaubon kopen, jouw museumpas hernieuwen e.a.

3.2. Indien je je registreert voor onze nieuwsbrief worden ook persoonsgegevens opgevraagd (e-mailadres en de gegevens die je vrijwillig verstrekt). Wij hebben deze informatie nodig om jou gepersonaliseerde informatie te sturen. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven.

3.3. Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van museumPASSMusées erkende cvso strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van museumPASSMusées erkende cvso en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

3.4 Bij aankoop en registratie voor jouw persoonlijke museumpas-abonnement zijn de specifieke bepalingen van de Privacyverklaring museumPASSmusées van toepassing.

4. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heb je eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan je je persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

4.2. Om deze rechten uit te oefenen, kan je ons altijd contacteren via het e-mailadres privacy@museumpas.be.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze Website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

6. Links naar andere websites

6.1. Verschillende pagina's van de Website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze Website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar je via links op onze Website wordt doorverwezen.

7. Wijzigingen

museumPASSmusées erkende cvso behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Ben je het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heb je steeds de mogelijkheid om jouw account stop te zetten.

8. Heb je nog vragen?

Mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je je wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@museumpas.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van jouw persoonsgegevens.

9. Geschillen

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

 

Versie Privacyverklaring gepubliceerd op 25/04/2022.

Mijn museumpas
Meld je aan voor de digitale museumpas