Privacybeleid voor de website

1.     Algemeen

1.1. Bedankt voor uw bezoek aan www.museumpas.be! Deze website is een realisatie van museumPASSmusées cvba-so (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0688.994.859, e-mail: info@museumpas.be).

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG of GDPR, hierna aangeduid als "GDPR").

1.2. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden van deze website en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze Website. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Voor de museumPASSmusées zelf (d.i. de kaart die u aanschaft en u een jaar lang toegang geeft tot de deelnemende musea in België) zelf gelden specifieke Verkoopsvoorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

1.3. Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de bepalingen van deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@museumpas.be om uw bezorgdheden te bespreken.

1.4. Indien u zich inlogt op de Website met een persoonlijk UiTiD, dan zijn er specifieke voorwaarden van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze voorwaarden worden toegelicht in de UiTiD Privacyverklaring.

2.     Wat doen wij met uw informatie?

Bij algemeen gebruik van onze Website, zonder aanmelding met UiTiD, houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3.1) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden persoonlijke data doorgegeven aan derden. Deze data koppelen we evenmin aan u als persoon en de overige informatie waarover we mogelijk beschikken. Enkel als u zich inlogt met uw persoonlijk profiel UiTiD, worden meer persoonsgebonden gegevens opgeslagen en verwerkt voor specifieke doeleinden. Ons beleid terzake is eveneens terug te vinden in de Privacyverklaring van UiTiD.

3.     Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1. De volgende gegevens worden bij uw bezoek aan onze Website opgeslagen:

  • uw IP-adres
  • de zoekmachine of andere website langs waar u terecht kwam bij museumpas.be
  • de pagina's die u op onze Website bezoekt
  • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website
  • de http-antwoordcode
  • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt
  • basisinformatie over uw browser en uw besturingssysteem

3.2. Indien u zich registreert voor onze nieuwsbrief worden ook persoonsgegevens opgevraagd (e-mailadres en de gegevens die u vrijwillig verstrekt). Wij hebben deze informatie nodig om u gepersonaliseerde informatie te sturen. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven.

3.3. Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van museumPASSMusées cvba-so strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van museumPASSMusées cvba-so en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

3.4 Bij aankoop en registratie voor uw persoonlijke museumPASSmusées zijn de specifieke bepalingen van de Privacyverklaring museumPASSmusées van toepassing.

4.     Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

4.2. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres privacy@museumpas.be.

5.     Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze Website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

6.     Links naar andere websites

6.1. Verschillende pagina's van de Website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze Website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze Website wordt doorverwezen.

7.     Wijzigingen

museumPASSmusées cvba-so behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

8.     Heeft u nog vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@museumpas.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.

9.     Geschillen

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijnsteeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

 

Versie Privacyverklaring gepubliceerd op 15/5/2018.